Topic(s)
Mind & Body

گزینه های حل مشکلات و درمان مصرف مواد مخدر

درگیری با مشکل مصرف مواد مخدر میتواند هر کسی را بدون توجه به فرهنگ، نژاد، سن یا جنسیت تح  تأثیر قرار دهد. مهم اینست که درک شود که چگونه مشکلات مصرف مواد مخدر تعریف می‌شوند، تأثیر آن بر روی ذهن و بدن چیست، چگونه میتوانید از مصرف مواد مخدر جلوگیری کنید و چه گزینه‌هایی برای حل مشکل و درمان مصرف مواد مخدر وجود دارد.

تعریف استفاده از مواد مخدر 

مشکلات مصرف مواد مخدر یک عبارتی است که اگر کسی از یک ماده (مانند مواد مخدر یا الکل) به هر گونه ای که استفاده می کند و مشکلاتی که در زندگی او ایجاد میشود تعریف میکند. به طور مثال، وابستگی به مواد مخدر می تواند باعث از دست دادن کنترل بر روی میزان مصرف، مشکلات در روابط با خانواده یا دوستان، غیبت از مدرسه یا کار، یا تأثیر آن بر صحت روانی شود. این مواد مصرفی شامل تنباکو (سیگار)، الکل، کانابیس (ماریجوانا) و داروهای درد آور مانند قرص ها، کوکائین و هروئین میباشند.

اگر مشکل مصرف مواد مخدر معمولی شود، ممکن است به آن مواد اعتیاد پیدا کند مثل کسی میشود که برای کارکردن به آن مواد نیاز داشته باشد.

علائم  مشکل مصرف مواد مخدر

 • کنترول از دست دادن مصرف مواد مخدر
 • استفاده مواد مخدر بیشتر از مقدار ضرورت
 • مشکلات در کم کردن مقدار استفاده از مواد مخدر
 • مصرف کردن زمان زیاد برای بدست آوردن مواد مخدر
 • استفاده یا بهبود یافتن با مواد مخدر
 • مایل بود برای داشتن مواد مخدر

خطرات استفاده مواد مخدر

 • استفاده مواد مخدر در شرایط دشوار
 • به بار آوردن مشکلات فزیکی و روانی با استفاده از مواد مخدر

مشکلات اجتماعی

 • عدم انجام دادن وظایف و مسولیت ها در مکتب، کار و یا خانه
 • به بار آوردن مشکلات در روابط و اجتماع با پیوسته استفاده نمودن مواد مخدر
 • پیوسته ترک کردن فعالیت های مهم اجتماعی

اثرات فزیکی 

 • ایجاد تحمل در استفاده از مواد مخدر
 • تجربه علائم بدنی و یا روانی در صورت عدم استفاده از مواد مخدر

استراتژی‌های جلوگیری

سبک زندگی سالم:

یک سبک زندگی سالم میتواند به ما کمک کند که قویتر و قابلیت مقابله با چالش ها را داشته باشیم. یک سبک زندگی سالم نه تنها ب رژیم غذایی و ورزش ما اشاره میکند، بلکه شامل خواب، روابط، بهداشت روانی، سطح استرس، محیط و موارد دیگر را نیز در بر میگیرد. ما میتوانیم عادت ها و روش های را که ما را به یک زندگی سالم کمک میکند بسازیم.

مدیریت احساسات و آرامش:

 برای بسیاری از افراد، استفاده از مواد مخدر یک راهی فرار از احساسات ناراحت کننده یا تجرباتی مانند استرس، اضطراب، خشم، شرم یا افسردگی است. بخاطر جلوگیری از عادت کردن به مواد مخدرو برای رفع احساسات تان، راه های دیگری را برای مدیریت احساسات تان پیدا و استفاده نماید.  برخی از راه های که می‌توانید امتحان کنید عبارتند از: تمرین تنفس کشیدن عمیق، نوشتن در دفتر خاطرات، گذراندن وقت با افرادی که به شما اهمیت می‌دهند، یا جستجوی حمایت های حرفه ایی از صحت روان.شما می‌توانید بیشتر در مورد دلایل استفاده افراد از مواد مخدر و نظرات که میتوانید بجای آنها انجام دهید، اینجا بخوانید.

آموزش دادن خود و دیگران:

اگرچه آموزش از وقوع مشکلات مربوط به استفاده از مواد مخدر جلوگیری نمیکند، اما یادگیری در موارد مختلف و اثرات طویل مدت آنها بر بدن و جوامع ما مهم است. این موارد کمک میکند تا تصمیمات خوبی برای خودمان بگیریم و اطلاعاتی را که یاد می‌گیریم با دیگران نیز به اشتراک بگذاریم.

گزینه ها برای درمان مشکلات استفاده از مواد مخدر

گزینه های مختلفی برای درمان مشکلات استفاده از مواد مخدر وجود دارد. چند نوع معمول آن قرار ذیل بوده و همچنان در این مقاله شما میتوانید بیشتر در این مورد معلومات حاصل کنید.

درمان گروهی:

شرکت کنندگان تحت نظر یک روانشناس حرفوی با تشویق و حمایت از یکدیگر میتوانند تغیرات معنادار را در زندگی شان وارد کنند.

حمایت گروهی: 

این گروه ها با اشخاص هم سن و سال خود که در حال بهبودی هستند ملاقات نموده و در یک محیط اجتماعی بیدون مواد مخدر اشتراک میکنند.

 مراقبت‌های پزشکی و داروی:

این مراقبت ها با رهنمایی خاص یک داکتر حرفوی برای مدیریت علایم استفاده میشود. همچنان دوا ها زمانی بیشترین اثرات را دارد که با درمان روانی یکجا باشند.

روش های دیگر درمانی:

برخی از افراد ممکن است از روش‌های درمانی غیر سنتی برای رفع مشکلات از مواد مخدر استفاده کنند، مانند آکوپانکچر، پزشکی گیاهی، درمان هنری و غیره.

منابع اضافی: 


Ally Network Crisis Support Directory